Safend

จาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (PDPA) เป็น พรบ.ที่เข้ามาคุ้มครองการเก็บข้อมูลลูกค้า ,ข้อมูลการตลาด, การเงิน, การขาย, MA, CRM และอื่นๆที่มีเนื้อหาที่เป็นความลับหรือมีความละเอียดอ่อนเหล่านั้น บริษัทจึงจะต้องมีการปรับตัว ตั้งแต่ การเก็บข้อมูล, การใช้ข้อมูล, การควบคุมหากข้อมูลรั่วไหล และคำนึงถึงแนวทางในการรับมือหากเกิดข้อมูลรั่วไหลให้มีประสิทธิภาพ Safend Data Loss Prevention (DLP) คือ ระบบตรวจสอบและป้องกันข้อมูลรั่วไหล โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดนโยบายและตั้งเงื่อนไข เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบและปกป้องข้อมูลสำคัญก่อนที่จะถูกถ่ายโอน ไม่ว่าจะเป็น ระบบEncryption ,ควบคุมพอร์ต ,ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และการตรวจสอบเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ช่วยเฝ้าระวังให้องค์กรของท่านลดความเสี่ยง ควบคุมความปลอดภัยของ ข้อมูลสำคัญขององค์กรไม่ให้รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกองค์กรได้

ระบบประกอบไปด้วย

 • PROTECTOR ช่วยในการควบคุมพอร์ต / การเข้ารหัส encryption ข้อมูล เพื่อป้องกันการอ่าน และนำข้อมูลออก ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Flash Drive, Card Reader ,โทรศัพท์มือถือ, เครื่องพิมพ์เอกสาร, อื่นๆ นอกจากนั้นใน Module นี้ยังมีระบบในการจัดเก็บ Shadow data เพื่อให้ Admin ตรวจสอบขัอมูลของ User ได้
 • DISCOVERER ช่วยป้องกันการนำไฟล์ที่เป็นความลับหรือไฟล์ที่ใช้สำหรับภาย ในองค์กรไม่ให้สามารถนำออกจากตัวเครื่องหรือส่งต่อไปยังผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติ
 • ENCRYPTOR ช่วยในการเข้ารหัสฮาร์ดดิส เพื่อป้องกันในส่วนข้อมูลบนตัวเครื่องของผู้ใช้งานในกรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องคอมพิวเตอร์สูญหาย
 • AUDITOR แสดงข้อมูลการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร กรณีมี Audit เข้ามาตรวจสอบ เช่น ข้อมูลการใช้งาน USB, FireWire, PCMCIA, PCI,internal storage ออกมาในรูปแบบของรายงานได้
 • REPORTER แสดงรายงานการทำงานของระบบ โดยระบบจะนำ Logs ใน Module ต่างๆ ที่เปิดใช้งานมาสร้างเป็นรายงานสรุปให้สามารถเห็นภาพรวมได้

EU GDPR MEANS BUSINESS

 • If you work in the European Union or do business with a member state then EU General Data Protection Regulation (GDPR) applies to you.
 • Actual from 25th May 2018 and having a global footprint, EU GDPR enforces standards that harmonize the security of personal data and its management.
 • Under GDPR, EU citizens own their information and can restrict its use, demand it be removed or permit more than one organization to use it.
 • Organizations are forced to provide a protective environment for the collection, handling,
 • and storage of personal data. This includes defining access permissions, passwords and data encryption.
 • Ruling that all UNENCRYPTED data breaches be reported within 72 hours, EU GDPR sanctions for failing to do so can reach €20M or 4% of an organization’s last total annual global turnover.
 • Additional measurements include paying compensation to people if their recognizable personal data leaks.

EU GDPR WHATS AND WHOS

 • Personal Data: Any information relating to an identifiable person
 • Data Subject: You and me… the person to whom the personal data belongs
 • Data Controller: Organization legally accountable for everything related to collecting, protecting, processing, saving, using and transferring personal data
 • Data Protection Officer: Point of contact to a state’s Supervisory Authority
 • Supervisory Authority: Member state’s EU GDPR representative

WALK IT, TALK IT WITH SAFEND DPS

 • Know what is saved on your endpoints with Safend Auditor and Discoverer
 • Find sensitive data on your network with Safend Discoverer
 • Encrypt personal data with Safend Protector and Encryptor
 • Prevent inappropriate transfer of personal data with Safend Protector and Inspector
 • Monitor data transfer to external devices with Safend Protector and Inspector
 • Get alerted about personal data on endpoints and devices with Safend DPS